Tjänster

Medarbetarundersökningar

Motiverade och engagerade medarbetare stärker ditt företags konkurrenskraft och lönsamhet. Ta vara på, utveckla och förbättra ditt medarbetarkapital med våra kostnadseffektiva mätningar. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar efter er organisations behov och redovisar resultatet på ett lättförståeligt sätt.

Kundundersökningar

Få nöjdare kunder, stärk era kundrelationer och öka er lönsamhet med hjälp av våra skräddarsydda kundundersökningar. Vår Nöjd Kund Index-mätning ger er en heltäckande bild av era kundrelationer. Vår analys visar vilka områden som har störst inverkan på kundnöjdheten och vilka områden ni ska fokusera ert förbättringsarbete på.

Marknadsundersökningar

Öka insikten om ert företag/organisation, er bransch och era konkurrenter med hjälp av en marknadsundersökning. Vi erbjuder kostnadseffektiva mätmetoder för att ni ska få ett lättförståeligt material att utgå ifrån innan ni fattar viktiga strategiska beslut.ag/organisation, er bransch och era konkurrenter med hjälp av en marknadsundersökning. Vi erbjuder kostnadseffektiva mätmetoder för att ni ska få ett lättförståeligt material att utgå ifrån innan ni fattar viktiga strategiska beslut.

Övriga tjänster

Kontakta oss om ni behöver hjälp med andra sorters mätningar eller där ni behöver en tillförlitlig partner för datainsamling. Vi erbjuder mätmetoder och analyser som bland annat eventuppföljningar, regressionsanalys, faktoranalys och KPI-mätningar.