Samarbetspartners

Arbetslivsresurs

Vi identifierar, stärker och utvecklar människor till att bli sitt bästa jag. Vi är specialister på att utveckla människor. Med det menar vi att vi har kunskap om vad som krävs för att locka det bästa ur individer, oavsett om man är sjuk eller frisk, medarbetare eller chef. Utifrån vår erfarenhet av de mest komplexa uppdragen utvecklar vi organisationer genom att utveckla de människor som arbetar där.

Arbetslivsresurs bildades 2005 genom en sammanslagning av Arbetslivstjänster och Samhall Resurs AB med syftet att minska ohälsotalen i Sverige. Vi är ett publikt bolag som agerar utifrån marknadsmässiga krav. Det betyder bland annat en stor trygghet för våra kunder genom att vi inte drivs av kortsiktiga vinstmål utan arbetar långsiktigt med hållbar utveckling och tar hänsyn till samhällsnyttan.

 

Lojalitet

Lojalitet

Lojalitet hjälper service- & tjänsteföretag/organisationer att förbättra kvalitet och effektivitet.

Idag är runt 80% av alla företag serviceföretag och resterande produktföretagen erbjuder allt större del service kring sin produkter. Medarbetarna blir allt mer kunskapsarbetare som ska ge kolleger och kunder bättre service snabbare. Forskare från Harvard har definierat Servicekvaliteten som den enskilt viktigaste delen för att bygga långsiktig framgång.

Sättet vi mäter, styr utvecklar är fortfarande baserat på vårt förhållningssätt till produkter. Ska vi producera Servicekvalitet internt och externt behöver vi titta på andra aspekter av vårt företag / organisation.

Några av de största utmaningarna är att ge medarbetarna mer kontroll över sitt arbete, att skapa engagemang genom hela organisationer, att skapa kvalitet och effektivitet i hela värdekedjan och kanske viktigast – hur säkerställer vi en bra kundupplevelse. En bra kundupplevelse är en förutsättning för långsiktig lönsamhet.

Lösningen är att skapa engagemang, kvalitet och effektivitet. Hur agerar vi påarbetsplatsen och med vilket resultat? Det är ledningens uppgift att skapa förutsättningar för medarbetarna att skapa intern och extern Servicekvalitet.

 

Oil Group

OIL är ett svenskt konsultföretag med 15 medarbetare. Gemensamt för oss är att vi haft ledande seniora positioner i näringslivet i många år. Vi har alla kommit fram till insikten att när man vill skapa bestående förändring och bättre resultat, så krävs det kunskap om de snabba förändringarna i samhället, tekniken och näringslivet. Men framför allt kunskap om och passion för hur man påverkar, inspirerar och förändrar människor.

Management consulting,rekrytering, interim management och mentorskap är de affärsområden vi valt att dela in vår verksamhet i. Vi finns i Stockholm och Öresundsregionen och samarbetar med det internationella rekryteringsnätverket IESF, International Executive Search Federation.

 

Proformia Hälsa AB

Proformia har under mer än 10 års tid hjälpt företag och organisationer att öka sin hälsa och produktivitet, genom välutvecklade hälsostrategier och kostnadseffektiva hälsoverktyg. Vi erbjuder ett hälsokoncept bestående av webbaserade analyser, planer, program i kombination med utbildningar för chefer och hälsoinspiratörer samt strategiskt stöd i er process för en bättre hälsa.

 

Quality_Sales_logo

QualitySales International AB

QualitySales International AB utför sina uppdrag inom försäljningsverksamheten. Målet är att göra bra företag ännu bättre och att få företag med problem att fungera. Vår produkt är effektiv inom alla branscher. Det kan vara ett nystartat företag som vill börja på rätt sätt. Det kan också vara ett väl etablerat företag i stagnation trots uppenbar marknadspotential. Storleken har betydelse, men bara för hur vi arbetar. (www.qualitysales.se)