Om oss

QualityResearch by Resolvia förser företag och organisationer med anpassade kundundersökningar, medarbetarundersökningar och marknadsundersökningar samt verktyg som leder till insikt och ökad handlingsförmåga.

Våra analysmetoder utgör kärnan i QualityResearch by Resolvias verksamhet. Väl beprövade och tillförlitliga metoder bidrar till våra kunders ökade förståelse för marknads- och humankapitalet i verksamheten och kopplingen dem emellan.

Våra metoder ligger till grund för undersökningens rapport och genererar de slutsatser som ger våra kunder insikt i sin omvärld och hur den påverkar den egna verksamheten. Väl vedertagna statistiska metoder gör att slutsatserna inte enbart blir mycket träffsäkra utan ökar även kommunicerbarheten av resultatet. På så vis levererar vi information som hjälper våra kunder i arbetet med sin långsiktiga strategiska utveckling.

Vi har idag ett hundratal kunder inom både privat och offentlig sektor; Industri- och konsultbolag, media-, it- och telekombolag, service-, transport- och läkemedelsbolag samt organisationer, myndigheter och finansbolag.

 

Vill du veta mer om QualityResearch by Resolvia?

Kontakta:
Fredrik Skarke, VD
T: 08-528 00 990