Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar

Motiverade och engagerade medarbetare stärker ditt företags konkurrenskraft och lönsamhet. Ta vara på, utveckla och förbättra ditt medarbetarkapital med våra kostnadseffektiva mätningar. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar efter er organisations behov och redovisar resultatet på ett lättförståeligt sätt.

Kundundersökningar

Kundundersökningar

Få nöjdare kunder, stärk era kundrelationer och öka er lönsamhet med hjälp av våra skräddarsydda kundundersökningar. Vår Nöjd Kund Index-mätning ger er en heltäckande bild av era kundrelationer. Vår analys visar vilka områden som har störst inverkan på kundnöjdheten och vilka områden ni ska fokusera ert förbättringsarbete på.

Marknadsundersökningar

Marknadsundersökningar

Öka insikten om ert företag/organisation, er bransch och era konkurrenter med hjälp av en marknadsundersökning. Vi erbjuder kostnadseffektiva mätmetoder för att ni ska få ett lättförståeligt material att utgå ifrån innan ni fattar viktiga strategiska beslut.ag/organisation, er bransch och era konkurrenter med hjälp av en marknadsundersökning. Vi erbjuder kostnadseffektiva mätmetoder för att ni ska få ett lättförståeligt material att utgå ifrån innan ni fattar viktiga strategiska beslut.

Vilka är vi?

QualityResearch by Resolvia är ett marknads-undersökningsföretag som lyfter fram och gör resultat lättförståeligt för våra kunder.
Vi erbjuder både standardiserade och skräddarsydda lösningar som tillgodoser våra kunders ökade krav på kunskap, utveckling och förbättringar av kund- och medarbetarrelationer.

Vi har 17 års erfarenhet av kvalificerade undersökningsmetoder och har ett hundratal kunder i privat och offentlig sektor både i Sverige och internationellt.

Medarbetarundersökningar

Motiverade och engagerade medarbetare stärker ditt företags konkurrenskraft och lönsamhet. Ta vara på, utveckla och förbättra ditt medarbetarkapital med våra kostnadseffektiva mätningar. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar efter er organisations behov och redovisar resultatet på ett lättförståeligt sätt.

Kundundersökningar

Få nöjdare kunder, stärk era kundrelationer och öka er lönsamhet med hjälp av våra skräddarsydda kundundersökningar. Vår Nöjd Kund Index-mätning ger er en heltäckande bild av era kundrelationer. Vår analys visar vilka områden som har störst inverkan på kundnöjdheten och vilka områden ni ska fokusera ert förbättringsarbete på.

Marknadsundersökningar

Öka insikten om ert företag/organisation, er bransch och era konkurrenter med hjälp av en marknadsundersökning. Vi erbjuder kostnadseffektiva mätmetoder för att ni ska få ett lättförståeligt material att utgå ifrån innan ni fattar viktiga strategiska beslut.ag/organisation, er bransch och era konkurrenter med hjälp av en marknadsundersökning. Vi erbjuder kostnadseffektiva mätmetoder för att ni ska få ett lättförståeligt material att utgå ifrån innan ni fattar viktiga strategiska beslut.

Övriga tjänster

Kontakta oss om ni behöver hjälp med andra sorters mätningar eller där ni behöver en tillförlitlig partner för datainsamling. Vi erbjuder mätmetoder och analyser som bland annat eventuppföljningar, regressionsanalys, faktoranalys och KPI-mätningar.